Kadar Parkir

 • PETAK KHAS

  PERMOHONAN BARU & RENEW

  No Tempoh (Bulan) Petak Khas (RM) SST (Petak Khas) (RM) Barrier Stand (RM) SST (Barrier Stand) (RM) Wang Cagaran (1 Bulan+SST) (RM) Jumlah Bayaran (RM)
  1 3 300.00 18.00 150.00 9.00 106.00 583.00
  2 6 600.00 36.00 150.00 9.00 106.00 901.00
  3 12 1,200.00 72.00 150.00 9.00 106.00 1,537.00
 • KADAR PAS BERMUSIM

  BARU ATAU RENEW

  No Tempoh (Bulan) Pas Bulanan (RM) Jumlah Bayaran + SST (RM)
  1 1 60.00 63.60
  2 2 120.00 127.20
  3 3 180.00 190.80
 • SEWAAN PETAK HARIAN
  No Tempoh (Hari) Tujuan Jumlah Bayaran
  1 1 Hari (1 Petak) Promosi 20.00
  1 1 Hari (1 Petak) Lain-Lain 20.00