Peta Operasi

BOX Kadar Parkir

 • RM 0.40 untuk 30 Minit

Maklumat Kompaun

Kompaun akan dikenakan seperti yang termaktub dalam AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) :

 • Meletak kereta motor pada jalan/sepanjang jalan selain daripada tempat - tempat letak kereta.
 • Meletak kereta motor melintangi garisan petak letak kereta atau kedudukan kereta tidak sebenarnya berada dalam petak letak kereta.
 • Letak kereta motor tidak mengikut arah lalu lintas.
 • Tidak mematuhi arahan yang diberikan oleh Atenden Letak Kereta yang bertugas.
 • Meletak kereta motor tanpa bayaran.
 • Kenderaan masih berada di tempat letak kereta selepas habis tempoh.
 • Memandu kereta motor dengan tidak cermat dan teratur dalam kawasan tempat letak kereta.
 • Meletak kereta motor di petak letak kereta yang digantung penggunaannya.
 • Menghalang atau menyebabkan terhalang petak letak kereta.
 • Menggunakan kereta motor yang terletak dalam petak kereta bagi maksud perdagangan atau perniagaan.
 • Membasuh atau mencuci aau menyebabkan atau membenarkan dibasuh/dicuci kereta motor di dalam petak letak kereta.
 • Meletak teksi di dalam petak letak kereta yang tidak diperuntukkan.
 • Membuang resit kompaun yang dikeluarkan oleh Atenden Letak Kereta yang bertugas.
 • Mengganggu/mengusik perjalanan sesuatu meter letak kereta.